Zarząd

Zarząd

Marcin Kukliński - Prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Dyrektor Działu Zakupów i Planowania, Prezes PWC „Odra” SA, z długoletnim doświadczeniem w branży FMCG. W ramach wydatków pośrednich i bezpośrednich, zarządzający międzynarodowymi i lokalnymi zespołami w Europie Północnej i Środkowej oraz znacznymi budżetami zakupowymi. Posiada doświadczenie w: zarządzaniu projektami outsourcingowymi dotyczącymi współprodukcji i konfekcjonowania produktów spożywczych, dostawcami profesjonalnych usług: wydatków bezpośrednich, co-manufacturingu i co-packingu; współpracy z rynkami towarowi; zarządzaniu kategoriami produktowymi; negocjacjach kontraktowych na poziomie lokalnym i regionalnym; budowaniu i wdrażaniu polityki i narzędzi zakupowych; procesach P2P. Posiada szeroką wiedzę na temat całego łańcucha dostaw, w tym transportu, magazynowania, produkcji i planowania popytu.


Wykształcenie:
Pan Marcin Kukliński posiada wykształcenie wyższe.
Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunku Inżynierii Lądowej oraz studia podyplomowe na kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 


Doświadczenie zawodowe:
04.2017 r. do dziś - Dyrektor Działu Zakupów i Planowania w ZPC Otmuchów S.A. [Head of procurement and planning].
09.2017 r. do dziś – Prezes PWC “Odra” SA 
06.2016 - 04.2017 - Konsultant Biznesowy w Słodkie Hawo [Business consultant and export development].
01.2016 - 06.2016 - Dyrektor Działu Zamówień Publicznych i Rozwoju w CEDC International [Head of procurement and development].
05.2012 - 12.2015 - Dyrektor Działu Eksportu [Head of Export] w Lotte Wedel.
01.2010 - 04.2012 - Dyrektor Działu Zaopatrzenia w [Head of procurement] Lotte Wedel.
01.2004 - 12.2009 - Kierownik ds. Zamówień Operacyjnych [Operational procurement manager NCEE] w Cadbury plc.
2002 - 2004 - Global category manager w Cadbury plc.
1994 - 2004 - Head of procurement, Customer service manager w Cadbury plc.

Monika Butz - Członek Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Pani Monika Butz posiada wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów. Posiada szeroka wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz znajomość MSR i MSSF oraz UoR. Od 2009 r. związana z Grupą Otmuchów.


Wykształcenie:
2022 -02 - obecnie: Executive Master of Business Administration MBA, Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska Warszawa.
2016 - MSSF i MSR, Studia podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
2014 - 2015 - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Studia podyplomowe, WSB, Wrocław.
2009 - 2010 - Rachunkowość Zarządcza, Studia podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
2010 - 2012 - Rachunkowość finansowa i zarządcza, Magister, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
2001 - 2004 - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, licencjat, PWSZ, Nysa.


Doświadczenie:
01.2020 - obecnie Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów.
10.2017 - 01.2020 - Główna Księgowa, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów.
01.2010 - obecnie - IR Manager, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów, Nysa.
01.2013 - 01.2019 - Główna księgowa, Victoria Sweet / Otmuchów Logistyka, Nysa.
01.2015 - 01.2017 - Z-ca Głównego księgowego, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
01.2009 - 01.2015 - Księgowa, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty