Kalendarium

Kalendarium

ROK 2020
DATA WYDARZENIE
2021-04-02 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za rok 2020
2021-04-28 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu 1 Q 2021
2021-09-30 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu 1 H 2021
2021-11-19 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu 3 Q 2021

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty