Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Zarząd Otmuchów S.A.  informuje, iż rozwój Grupy Kapitałowej będzie prowadzony poprzez intensyfikację działań we wskazanych poniżej obszarach:

 • Poprawę rentowności poprzez dywersyfikację kanałów sprzedaży, w tym rozwój eksportu,
 • Utrzymanie istotnej roli biznesu w obszarze sprzedaży B2B oraz Private Label, w szczególności organiczny rozwój współpracy z kluczowymi Klientami w Polsce i za granicą,
 • Inwestycje w rozwój istniejących i pozyskanie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów,
 • Wykorzystanie potencjału marki producenckiej dostępnej w Grupie,
 • Przeprowadzenie dezinwestycji  w ograniczonym zakresie tj. w obszarze pellet i prażynek.

 

Nasze marki

 • ODRA
 • FF
 • Bingo
 • Mr Froots
 • CRUNCHERS
 • quinoa