Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Krzysztof Dziewicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Matematyka Stosowana. Od 2015 roku Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A., spółki należącej do Warsaw Equity Group (WEG). W latach 1999-2001 oraz 2007-2011 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów”, brał również udział w procesie wprowadzenia ZPC Otmuchów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Krzysztof Dziewicki pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach: Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A., Baltchem S.A., WB Electronics S.A., Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A., Tektura Opakowania Papier S.A., Gozamet S.A. oraz Amec Foster Wheeler Energy Fakop sp. z o.o.

Pan Krzysztof Dziewicki nie spełnia kryterium niezależności.

Jacek Dekarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od 1994 r. makler papierów wartościowych (nr lic. 576), a od 1997 również licencjonowany doradca inwestycyjny (nr lic. 116). W 2003 r. zdobyłcertyfikat międzynarodowego analityka inwestycyjnego (CIIA). W latach 1995-1997 pracował w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego. W latach 1998-2000 w pionie doradztwa i analiz DM BIG BG - doradca inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu. W latach 2000-2002 w BDM PKO BP jako z-ca dyrektora był odpowiedzialny m.in. za wydział zarządzania portfelem i wydział analiz. W latach 2004-2006 pracował w Union Investment TFI jako doradca inwestycyjny, zarządzający portfelami (portfolio manager), odpowiedzialny za usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W latach 2007-2011 pracował w BRE Wealth Management SA, gdzie był Prezesem Zarządu.

Pan Jacek Dekarz spełnia kryterium niezależności.

Piotr Kuffel - Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada tytuł Radcy Prawnego, złożył także egzamin sędziowski. Dołączył do Warsaw Equity Group w roku 1999 i odpowiada za wszystkie kwestie prawne dotyczące działalności Grupy. W ramach WEG uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych, w tym odegrał znaczącą rolę w odniesieniu do największego jak dotąd sukcesu inwestycyjnego Grupy, tj. inwestycji w spółkę Gadu-Gadu, przygotowaniu pierwszej oferty publicznej akcji tej spółki oraz późniejszej sprzedaży jej akcji. Zanim dołączył do WEG brał czynny udział w zarządzaniu firmami w procesie restrukturyzacji (był m.in. likwidatorem Hortex sp. z o.o.) oraz zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, windykacji oraz bankowości inwestycyjnej w strukturach związanych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., pełniąc kolejno funkcje Zastępcy Dyrektora Departamentu Wierzytelności Trudnych, Dyrektora Portfela Zaangażowań Kapitałowych, Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych oraz Członka Komitetu Inwestycji Kapitałowych tego banku. Prowadził także własną kancelarię prawną. 

Pan Piotr Kuffel nie spełnia kryterium niezależności.

Marcin Wrzos – Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego o nr 554. W trakcie realizacji programu Certified Financial Analyst. Pracował m.in. jako kontroler finansowy w Ever Green Polska Sp. z o.o., analityk w Noble Securities S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A., obecnie piastuje stanowisko Managera Inwestycyjnego w Warsaw Equity Management S.A.

Pan Marcin Wrzos nie spełnia kryterium niezależności.

Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. Absolwent Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Posiada licencję maklera papierów wartościowych o nr 1203. Posiadacz tytułu CFA nadanego przez CFA Institute, Charlottesville w USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń m.in. z zakresu analizy finansowej i doradztwa inwestycyjnego. Pracował m.in. jako analityk finansowy W Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, Daewoo TU S.A. , w latach 2006-2013 piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Artemis Investment Sp.z o.o.. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w BBI Development S.A.,  MLP Group S.A., Drop S.A, LPP S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Interbud Lublin S.A. .

Pan Maciej Matusiak spełnia kryterium niezależności.


Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
W okresie ostatnich dwóch lat w skład Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA wchodzili wyłącznie mężczyźni.  

 

Nasze marki

  • ODRA
  • FF
  • Bingo
  • Mr Froots
  • CRUNCHERS
  • quinoa