STRUKTURA
GRUPY.

PROCENTOWY UDZIAŁ GŁOSÓW
I JEDNOSTKI ZALEŻNE.

INFORMACJE
FINANSOWE

DANE FINANSOWE GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW

WIĘCEJ

AKCJONARIAT

KAPITAŁ ZAKŁADOWY DZIELI SIĘ NA

25.496.500

AKCJI ZWYKŁYCH

WIĘCEJ

KONTAKT
DLA
INWESTORÓW

JOANNA DURAJ
PRAWNIK

TELEFON
+48 77 401 72 00

MOBILE
+48 666036629

E-MAIL
JOANNA.DURAJ@ZPCOTMUCHOIW.PL

MONIKA BUTZ
GŁOWNY KSIĘGOWY
MANADŻER DS. RELACJI INWESTORSKICH

TELEFON
+48 77 401 72 00

MOBILE
+48 664409985

E-MAIL
MONIKA.BUTZ@ZPCOTMUCHOIW.PL

RAPORTY.

ZOBACZ NASZE RAPORTY
ROCZNE, PÓŁROCZNE
i półroczne.

ZOBACZ