CSR.

spółki grupy kapitałowej otmuchów, z racji ich
wieloletniej tradycji, są firmami odgrywającymi
bardzo ważne role w swoich lokalnych
społecznościach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA,

rozumiana przede wszystkim jako dobre sąsiedztwo, polega od lat na wspieraniu lokalnych inicjatyw, pomocy dla szkół i innych instytucji służących dobru społecznemu oraz dbałości o zatrudnionych pracowników i ich rodziny.

Ważną częścią społecznej odpowiedzialności Grupy jest przestrzeganie we wszystkich spółkach zasad ładu korporacyjnego. Przejrzystość finansowa i szacunek dla prawa w każdym obszarze działalności to fundament rzetelności biznesowej nie tylko w notowanej na GPW spółce ZPC Otmuchów S.A.

ZDROWIE NASZYCH KLIENTÓW

KAŻDY, KTO JEST PRODUCENTEM ŻYWNOŚCI, BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE SWOICH KLIENTÓW.

wysokie standardy produkcji, dbałość o surowce uzywane do powstania każdego produktu
przestrzeganie zasad i wymogów spEcjalistycznych norm dla producentów żywności

TO TAKŻE WYRAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY