O grupie

O grupie

Chcemy być cenionym partnerem realizującym kompletne dostawy pellet dla producentów przekąsek słonych w Europie.

Osiągniemy to poprzez realizację następujących celów strategicznych:

 1. Ciągły wzrost wartości firmy.
 2. Zdobycie i utrzymanie zaufania klientów poprzez spełnienie wymagań klientów i wymagań prawnych oraz  ciągłe doskonalenie (Polityka Jakości).
 3. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.
 4. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i bezpieczeństwo poprzez ciągłe doskonalenie procesów przy zaangażowaniu pracowników (Polityka Środowiskowa i Bezpieczeństwa).

Nasze marki

 • Chaps
 • Chałwa
 • Landrynusy
 • Leśne
 • Trufle
 • Mini
 • Opolanki
 • Bingo
 • Fruitys
 • Mr Froots
 • Naturales