Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW

Dane
w tys. PLN
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016
przychody 116 815 142 810 156 667 228 756 313 377 279 982 279 763 241 934 243 382
EBITDA 9 615 17 767 17 864 21 360 25 366 17 861 24 366 17 682 -35 762
EBIT 6 017 14 607 13 693 14 253 13 583 5 942 12 744 6 441 -47 681
zysk brutto 6 263 12 273 13 511 12 183 8 701 2 524 10 344 4 928 -48 764
zysk netto 4 986 10 043 10 901 8 663 6 659 3 064 9 179 3 812 -46 128

rok 2008 dane wg PSR rok 2009,
rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 dane wg MSR,
*dane za rok 2013 pokazane po zmianach polityki rachunkowości dokonanej w ciągu 2014 roku
 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Dane w % 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016
marża EBITDA 8,23% 12,44% 11,40% 9,34% 8,09% 6,38% 8,71% 7,31% -14,69%
marża zysku netto 4,27% 7,03% 6,96% 3,79% 2,12% 1,09% 3,28% 1,58% -18,95%

rok 2008 dane wg PSR
rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 dane wg MSR,

 *dane za rok 2013 pokazane po zmianach polityki rachunkowości dokonanej w ciągu 2014 roku
 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

EBITDA

ZYSK NETTO

Pliki do pobrania:

Nasze marki

  • ODRA
  • FF
  • Bingo
  • Mr Froots
  • CRUNCHERS
  • quinoa