Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

23.12.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Z.P.C. „Otmuchów” S.A. w dniu 17 grudnia 2010 r.

Pobierz plik

25.10.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2010

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii D i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcjii serii D spółki ZPC ,,Otmuchów" S.A.

Pobierz plik

28.09.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Pobierz plik

Nasze marki

 • Chaps
 • Chałwa
 • Landrynusy
 • Leśne
 • Trufle
 • Mini
 • Opolanki
 • Bingo
 • Fruitys
 • Mr Froots
 • Naturales