Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka nie ma określonej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych leży w kompetencji Rady Nadzorczej i jest dokonywany na podstawie ofert składanych przez firmy audytorskie.  

Nasze marki

  • ODRA
  • FF
  • Bingo
  • Mr Froots
  • CRUNCHERS
  • quinoa