Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Kapitał zakładowy dzieli się na 12.748.250 akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Największy udział w strukturze akcjonariatu ZPC Otmuchów posiada Xarus Holdings Limited.

STRUKTURA AKCJONARIUSZY ZPC "OTMUCHÓW"S.A.

Akcjonariusz Udział w kapitale
Xarus Holdings Limited 57,68%
PKO BP Bankowy OFE 9,28 %
PZU OFE 14,94 %
Pozostali 18,1%
Razem 100 %

 

Nasze marki

  • ODRA
  • FF
  • Bingo
  • Mr Froots
  • CRUNCHERS
  • quinoa