Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Kapitał zakładowy dzieli się na 12.748.250 akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Największy udział w strukturze akcjonariatu ZPC Otmuchów posiada Nemico Limited.

STRUKTURA AKCJONARIUSZY ZPC "OTMUCHÓW"S.A.

Akcjonariusz Udział w kapitale
Xarus Holdings Limited 57,68%
PKO BP Bankowy OFE 9,28 %
PZU OFE 14,94 %
Pozostali 18,1%
Razem 100 %

 

Nasze marki

 • Chaps
 • Chałwa
 • Landrynusy
 • Leśne
 • Trufle
 • Mini
 • Opolanki
 • Bingo
 • Fruitys
 • Mr Froots
 • Naturales